Adjunktens forum
after dark

Adjunkten.dk | Profil | Registrér | Aktive emner | Medlemmer | Søg | OSS
Brugernavn:
Adgangskode:
  Vælg sprog
  
Husk mig
Glemt adgangskode?

 Alle fora
 Historieeksamen 2009 - forbeholdt 3.x og 3.q
 Formalia - spørgsmål om eksamen generelt
 Læs her først!
 Nyt emne  Besvar emne
 Printervenlig
Forfatter  Emne   

Adjunkten
Forum Admin

184 indlæg

Sendt - 20 apr 2008 :  00:04:36  Vis profil  Besvar med citat
Uddrag fra bekendtgørelsen :

quote:
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et kendt tema med tilhørende ukendt materiale af 10-15 normal-siders omfang.
Temaet skal have relation til det læste stof.

Eksaminationsgrundlaget er det ukendte bilagsmateriale og det læste stof. Der gives mindst 24 timers forberedelsestid og 30 minutters eksaminationstid.

På baggrund af det udleverede bilagsmateriale og materiale fundet i forberedelsestiden skal eksaminanden opstille, analysere og diskutere en eller flere faglige problemstillinger.

Eksaminanden præsenterer i de første ca. 10 minutter de(n) historiske problemstilling(er) og relationerne til det læste stof. Herefter forløber eksaminationen som en dialog mellem eksaminand og eksaminator.


Bilagsmaterialet


Du trækker altså et spørgsmål, herefter kaldet "eksamensmateriale", som kan være tekster, tabeller og billeder relateret til et af vores emner, fx "Imperialismen og 1. verdenskrig."

I forberedelsestiden skal du forberede en fremlæggelse, hvor du opstiller, analyserer og diskuterer en problemstilling. Du skal også selv supplere med selvvalgt materiale. Du må gerne vælge kendt stof, altså noget vi har læst, men det kan også være en tekst, du selv finder. Vælg lidt, men godt - der er ikke tid til mere end ét selvvalgt billede eller skriftlig kilde.

Du skal altså opstille et "problem" ud fra eksamensmaterialet. Det kan fx være: Hvad betød koloniseringen for indbyggerne i kolonierne ? Herefter bruger du materialet til at svare på spørgsmålet - laver kildeanalyser, som du har lært det i timerne.

Eksamination - lav et talepapir (en mini-synopsis)

Som du kan se ovenfor, forventes det at du kan "fremlægge" i de første 10 minutter af eksaminationen. Herefter er det en samtale mellem dig og mig. Du skal altså ikke regne med at kunne styre hele showet selv.

Omvendt skal du altså køre med klatten i de første 10 minutter. Det vil være en rigtig god idé at forberede en disposition eller et talepapir til støtte for hukommelsen.

Eksaminationsgrundlaget er eksamensmaterialet og "pensum" til det tema, du trækker. Pensum fremgår af unv. beskrivelsen i Lectio

Bedømmelse

Din karakter gives efter i hvilken grad du lever op til de faglige mål, som er følgende:

quote:

Eleverne skal kunne:
– dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
– dokumentere viden om forskellige samfundsformer
– formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid
– analysere samspillet mellem mennesker, naturgrundlag og samfund gennem tiderne
– analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rum
– forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
– forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår
– reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende
– indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden
– bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden.
Spørgsmål


Har du spørgsmål til selve eksamensformen, skal du stille dem i dette forum. Klik på "Nyt emne" ovenfor og spørg løs. Hold dig ikke tilbage - de andre tænker det samme, de tør bare ikke spørge

Faglige spørgsmål vedrørende de enkelte forløb stilles i "faglige forløb".
   Emne   
 Nyt emne  Besvar emne
 Printervenlig
Genvej:
Adjunktens forum © Adjunkten 2008 Gå til toppen af siden
 Image Forums 2001 Snitz Forums 2000
© ? | xhtml | css | Adjunkten | Følg mig pÃ¥ Twitter | Min Google+ profil | Del | Til toppen