Adjunkten - Historie
Middelalder

Pestens udbredelse

Pestens udbredelse.

I 1347 kom en meget smitsom byldepest til Europa fra Asien, formentlig med et handelsskib. Sygdommen spredte sig de følgende år med fluer og rotter over hele Europa. Historikerne er ikke helt enige om dødstallene. Nyere forskning (Wiki) anslår at gennemsnitligt 50% af Europas befolkning omkom, flere i Frankrig og Italien, færre nordpå. I DK var det op imod 50% (Scocozza). Det vil sige mellem 35 og 50 mio. europæere. Til sammenligning kostede 2. verdenskrig ca. 5% af Europas befolkning livet.

Reaktioner

I samtiden anede ingen, hvor smitten kom fra, men mange havde deres egne teorier. Man havde brug for en forklaring og/eller nogle syndebukke. Nogle mente, at jøder havde forurenet drikkevandet. Jøder brugte ikke vand fra offentlige brønde, fordi deres tro krævede streng hygiejne, og derfor var dødstallet ikke så højt i jødiske kvarterer. I februar 1349 myrdede kristne 2000 jøder i Strasbourg pga. denne mistanke (wiki). Spedalske, sigøjnere og "hekse" blev ligeledes gjort til syndebukke. I Cairo mente sultanens rådgivere, at pesten var Allahs straf for kønslig omgang med kvinder! Sultanen forbød kvinder at vise sig offentligt (Wiki).

Den sorte død førte til mistro overfor kirkens mænd, som ikke kunne levere varen og helbrede de pestsyge ved at bede for dem. Nogle af de skuffede tog sagen i egen hånd. De såkaldte 'flagellanter' mente, at pesten var Guds straf for menneskets syndige levevis. De piskede sig selv og led for menneskenes synder, som Jesus på korset, mens de vandrede igennem forskellige landsbyer, hvor de ind imellem kom til at sprede sygdommen endnu mere.

Andre festede igennem. Hvis dommedag alligevel var nær, hvorfor så ikke så bruge de sidste timer på fx øl og hornmusik ? Hvad ville du selv have gjort?

Demografiske konsekvenser

Pesten reducerede altså Europas befolkning betragteligt. Men det var måske også sket uden pesten. Omkring 1300 kunne landbruget ikke producere fødevarer nok. I 1315-17 var der fx en stor hungersnød i nordvesteuropa.

Den forfærdelige sygdom gjorde derfor livet lettere for de overlevende bønder. Omvendt blev det sværere for godsejerne at skaffe arbejdskraft og bønderne kunne måske udnytte deres situation til at forlange bedre fæstekontrakter.


Kilder


© ? | xhtml | css | Adjunkten | Følg mig på Twitter | Min Google+ profil | Del | Til toppen